ทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

การว่ายน้ำช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งและแข็งแรง จึงทำให้กล้ามเนื้อฟิตกระชับ และมีหุ่นที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้สนุกสนาน ผ่อนคลาย  อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรือทำอะไรบางอย่าง ก็ต้องเรียนรู้และศึกษาข้อมูล เพราะถ้าผู้เรียนไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะทำนั้นการลงทำมือก็จะเป็นไปได้ยาก การว่ายน้ำในท่าผีเสื้อนี้ก็เช่นกัน ผู้ฝึกทุกคนจะต้องมีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อก่อน ซึ่งทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ การว่ายน้ำท่านี้ผู้ฝึกจะต้องมีการจัดวางลำตัวในลักษณะที่เพรียวน้ำ ส่วนการสะบัดเอวจะมีลักษณะคล้ายกับสะบัดหางของปลาโลมา โดยใช้การเหยียดสะโพกซึ่งจะแตกต่างจากการเตะขาคู่ไปพร้อมๆกัน ผู้ฝึกที่เริ่มหัดทำท่านี้มักจะเตะขาที่ผิดโดยการงอเข่าทั้งสองแทนการเหยียดสะโพก ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องสื่อความหมายในเรื่องของการเตะขาในท่าผีเสื้อ คือการเหยียดสะโพก ตามจังหวะของการสะบัดเอว ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับการดึงแขน และในการหายใจซึ่งจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงจะทำให้มีแรงเฉื่อยขับเคลื่อนและประหยัดพลังงาน จึงทำให้สามารถแสดงทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกในท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างยาก เพราะเป็นท่าที่ใช้แรงมากกว่าการฝึกท่าอื่น ถ้าคนที่เริ่มฝึกใหม่ก็จะมีการเตะขาในท่าที่ผิดได้ ดังนั้น หากผู้ฝึกทุกคนมีความตั้งใจ และฝึกซ้อมบ่อยให้เกิดความเคยชิน ผู้ฝึกก็จะสามารถฝึกท่านี้ได้ไม่ยาก