ทักษะการควบคุมน้ำหนักระยะทางและการใช้จังหวะของข้อมือ

การเล่นแบดมินตันเป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นทุกคนมีอารมณ์ที่สดชื่น แจ่มใส และผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เล่นมีมนุษย์สัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมทีม

ในการฝึกทักษะทั้งสองรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถตีลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในทักษะการควบคุมน้ำหนักระยะทางและการใช้จังหวะของข้อมือ มีดังนี้

  1. ทักษะการควบคุมน้ำหนักระยะทาง จะเป็นการฝึกที่มีลักษณะที่คล้ายกับการฝึกเดาะลูกขนไก่

แต่เพิ่มความยากขึ้น โดยการบังคับให้ลูกสลับด้วยหน้ามือจำนวน 1 ครั้ง หลังมืออีก 1 ครั้งหรือเดาะลูกต่ำ 1 ครั้งและสูง 1 ครั้ง เมื่อสามารถควบคุมน้ำหนักไว้ได้ดีแล้วให้มีการแข่งขันกัน โดยให้กำหนดระยะทางโดยเงื่อนไขในการเคลื่อนที่แบบสไลด์เท้าย่อเข่าและเดาะสลับกันแบบหน้ามือและหลังมือหรือเดาะลูกสูงสลับต่ำไปกลับ 1 รอบ สามารถแข่งขันกับคนอื่นหรือทีมก็ได้

  1. การใช้จังหวะของข้อมือ การฝึกในแบบนี้คล้ายกับการฝึกการเดาะลูกขนไก่เช่นกัน แต่ให้เพิ่ม

การใช้แรง แล้วการใช้จังหวะการตวัดข้อมือ โดยเพิ่มความแรงจากการเดาะลูกเบาๆ ซึ่งเป็นการตีลูกด้วยหน้ามือหรือหลังมือขึ้นไปด้วยความรุนแรงที่สุดให้ลูกไปให้สูงที่สุด ในระยะแรกอาจจะฝึกการตีเพียงเฉพาะหน้ามือหรือหลังมือ เมื่อมีความชำนาญแล้วให้เพิ่มการตีสลับเป็นหน้ามือ 1 ครั้ง หลังมืออีก 1 ครั้ง

ถ้าผู้เล่นอยากฝึกในทักษะทั้งสองนี้ให้ได้นั้น ผู้เล่นจะต้องมีพื้นฐานในการฝึกเดาะลูกขนไก่มาก่อน เพราะทักษะทั้งสองรูปแบบนี้มาจากการฝึกเดาะลูกขนไก่ แต่จะเพิ่มการฝึกที่ยากขึ้นไปอีก ดังนั้น ถ้าผู้เล่นฝึกการเดาะลูกขนไก่อย่างชำนาญแล้วการฝึกในทักษะสองรูปแบบนี้ก็จะทำได้ไม่ยาก